Affärsmässig förvaltningsstyrning med hjälp av pm³

På AB är ett konsultföretag som genom sin modell pm³ levererar organisationsutveckling och effektivisering med inriktning på interna affärer, portfölj- och förvaltningsstyrning samt governance.

Modellen används som stöd vid strukturering av en organisations förvaltningsverksamhet och fastställer bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för en organisations samtliga förvaltningsobjekt. pm³ gör det möjligt att sätta upp mikroorganisationer för samverkan mellan flera organisatoriska parter, t.ex. mellan affärsverksamhet och IT, vilket ger ändamålsenlig förvaltningsstyrning och större verksamhetsnytta. pm³ är därmed en styrningsmodell för vidmakthållande och vidareutveckling med förmåga att organisera förvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

pm³ är idag den mest använda förvaltningsstyrningsmodellen i Sverige och kan användas av alla organisationer oavsett bransch. Eftersom På AB har skapat och etablerat modellen är vår specialistkompetens unik på marknaden. Hittills har vi hjälpt ca 250 organisationer inom de flesta branscher med att införa pm³ på ca 600 förvaltningsobjekt.

Se lista över referenser här.